mobile-logo

בדיקות קרינה:

מדידת קרינה אלקטרומגנטית מרשת הסללולר ומרשת החשמל-בחירת מודד מוסמך בהיתר המשרד להגנת הסביבה. בדיקות קרינה

קרינה מה היא?

קרינה היא מעבר של אנרגיה, יכולה להיות קרינה אקוסטית שהיא מעבר של גלי קוליכולה להיות קרינה אלקטרומגנטית

שני סוגים אלה נכללים בקבוצת "קרינה של גלים" בניגוד לסוג אחר של קרינה המכונה "קרינה של חלקיקים".

המאפיין את הקרינה האלקטרומגנטית הוא רמת האנרגיה הנמוכה ביחס לקרינה של חלקיקים, רמת אנרגיה אשר אין ביכולתה לשנות את מבנה האטום והיא נקראת "קרינה בלתי מייננת".

 

אנו חיים בעידן בו קצב התפתחותה שלהטכנולוגיה הינו גבוהה מאוד, התפתחות המביאה עימה שינויים המשפיעים באופן חיובי על איכות חיינו, יחד עם זאת  היא "מעשירה" את סביבתנו בגורמים רבים המזהמים אותה. בין גורמים אלה נמצאת גם  הקרינה האלקטרומגנטית. קרינה שעל פי מחקרים שונים  מצביעים על אפשרות לקבלת תוספת בהסתברות לתחלואה בלוקמיית ילדים מהסוג acute lymphoblastic leukemia בקרב אוכלוסיה החשופה בדרך קבע לשדות מגנטיים מרשת החשמל הגבוהים מ 3-4 מילגאוס,שזו פגיעה בבריאותינו. כמובן שאין ביכולתינו וברצונינו לחזור שנים רבות לאחור ולחיות ללא הטכנולוגיה, אך בהחלט ביכולתינו ובאפשרותינו למנוע חלק גדול מהפגיעה בבריאותינו בביצוע מהלכים פשוטים אשר לרוב אינם מצריכים עלויות כספיות גבוהות.בדיקת קרינה אלקטרומגנטית ע"י מודד קרינה מוסמך תסייע לכם "לראות" ולהבין את הסביבה בה אתם חיים מבחינת ה"קרינה" האלקטרומגנטית ובכך להקטין ואף למנוע את הפגיעה.לצורך ביצוע בדיקות קרינה הנובעות מרשת החשמל ומרשת הסלולר יש להתייעץ בבודק קרינה מוסמך אשר הוסמך לכך ע"י המשרד להגנת הסביבה ובידו תעודה המעידה על כך ועל הקפדתו של הבודק לכך שמכשיר הבדיקה אשר ברשותו עבר כיול המצביע על דיוקו ואישורו של המכשיר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 

חוק הקרינה הבלתי מייננת

חוק זה מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, הקמתם והפעלתם ובמתן שירות למדידת

קרינה, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת.

 

 

 

הערה: כל המידע המצוי באתר זה הינו מידע כללי ואין בו כדי להוות ייעוץ כלשהו ,המלצה או חוות דעת מקצועית.

בעל האתר אינו אחראי לכל שימוש אשר יעשה בתכנים הרשומים באתר זה והאחריות הינה על הקוראים והגולשים.

מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע לפני כל פעולה המסתמכת על מידע מאתר זה ובכלל.

צור קשר
חדשות ועדכונים
מאמרים
YOUTUBE